Category Archives: Месодайно говедовъдство – Общи познания

Кръщавка 1: да си уточним понятията

Напоследък ми става все по-трудно да пиша за месодайно говедовъдство, без да използвам чуждици. Понеже в България този бранш не е развиван в миналото, много понятия просто липсват, а други си съществуват единствено по учебниците или научните публикации, без да … Има още

Оценяване:

Публикувано в Месодайно говедовъдство - Общи познания, Разни | 2 коментара

ВАЖНО!!! ТЕМПЕРАМЕНТ И ОПАСНОСТИ

Статията не е за болестта, а за темперамента на месодайните говеда…. За една месодайна крава човекът е в една категория с вълка, кучето, бръмчащия трактор, орелът в небето и какво ли още не – те са заплаха за нейното теленце и кравата трябва да пази теленцето от нас. Като цяло месодайните говеда не са агресивни, освен в случаите, когато застрашавате теленцата на кравите…. Прочетете цялата статия Има още

Оценяване:

Публикувано в Месодайно говедовъдство - Общи познания, Отглеждане на месодайни говеда | С етикет , , , , , , , , | 2 коментара

Основи на месодайното говедовъдство: Телосложение

Породите се разделят на едри, средноголеми, дребни и миниатюрни в зависимост от височината и теглото на възрастното животно. Под ръст на говедата обикновено се разбира височина на „холката“ – основата на врата на животното, която се явява и най-високата точка от трупа. Общия размер на животните има значение за избора на порода поради следните причини – по правило по-едрите говеда достигат максималното си тегло за значително повече време и не са пригодни за стръмни терени, по-дребните пък дават по-малко краен продукт за единица животно. Миниатюрните породи (хайленд и уелско черно говедо) са предназначени предимно за „домашни любимци“, ако мога да се изразя така, и не представляват интерес за стопанството.
Конформация и затлъстяване – оформянето на мускулите и степента на залоеност. Конформацията е в основата на системата за окачествяване на кланичните трупове в Европа – (S)EUROP. Текстът на цялата наредба за класифициране можете да намерите тук
Прочетете цялата статия Има още

Оценяване:

Публикувано в Месодайно говедовъдство - Общи познания | С етикет , , | 2 коментара

Основи на месодайното говедовъдство: Мениджмънт характеристики

Това са качества, касаещи по-скоро фермата като предприятие – включват икономическа ефективност и податливост на управление на животните.
Прочетете цялата статия
Има още

Оценяване:

Публикувано в Месодайно говедовъдство - Общи познания | С етикет , , | Вашият коментар

Основи на месодайното говедовъдство: Месни характеристики

(продължение)  II. Месни качества. В крайна сметка това е основната цел на месодайното говедовъдство – добивът на месо. В тази група са характеристики, важни за телетата, които угоявате за крайния пазар. 1). Среднодневен прираст. В общия случай това е Характеристиката, … Има още

Оценяване:

Публикувано в Месодайно говедовъдство - Общи познания | С етикет , , | Вашият коментар