Tag Archives: месодайни породи

Месодайни породи – Симентал, Месодаен Симентал

Точно за тази порода ми беше най-трудно да напиша статия, подобна на предишните за Ангус и Лимузин. Причината е, че Сименталът е доста стара и разпространена в Европа порода, разклонила се е в безброй селекционни направления и кашата по отношение … Има още

Rate this:

Posted in Отглеждане на месодайни говеда, Породи и селекция | Tagged , , , , , , | 16 Коментари

Месодайни породи – Лимузин

НА ПРЪВ ПОГЛЕД…
ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ
ИСТОРИЯ
ЛЕГЕНДИ И МИТОВЕ
…. Прочетете цялата статия Има още

Rate this:

Posted in Породи и селекция | Tagged , , , , , | има 1 коментар

ВАЖНО!!! ТЕМПЕРАМЕНТ И ОПАСНОСТИ

Статията не е за болестта, а за темперамента на месодайните говеда…. За една месодайна крава човекът е в една категория с вълка, кучето, бръмчащия трактор, орелът в небето и какво ли още не – те са заплаха за нейното теленце и кравата трябва да пази теленцето от нас. Като цяло месодайните говеда не са агресивни, освен в случаите, когато застрашавате теленцата на кравите…. Прочетете цялата статия Има още

Rate this:

Posted in Месодайно говедовъдство - Общи познания, Отглеждане на месодайни говеда | Tagged , , , , , , , , | 2 Коментари

Месодайни породи – Абърдийн Ангус

НА ПРЪВ ПОГЛЕД…
ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ
ИСТОРИЯ
ЛЕГЕНДИ И МИТОВЕ
…. Прочетете цялата статия Има още

Rate this:

Posted in Породи и селекция | Tagged , , , , , | 19 Коментари

Месодайни породи – общи познания и типове

Първо – какво са породите? От статиите за генетика се разбрахме, че говедата са групирани в породи според това какъв „комплект“ от ясно различими общи за породата характеристики носят. За тези характеристики отговарят гени, които са ярко изявени и със силна онаследяемост. По-нататък, при описанието на всяка порода, ще се опитам обективно да опиша характерните им белези, силните и слабите им страни. Помнете, че избирате и отглеждате животни с комплексни характеристики и когато получавате едно качесвто, с него вървят и други (евентуално нежелани), или губите такива, които бихте получили от друга порода.
…. Прочетете цялата статия
Има още

Rate this:

Posted in Породи и селекция | Tagged , , | 38 Коментари